Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Gornji Mihaljevec 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec 2021. 

Konačni rezultati za načelnika Općine Gornji Mihaljevec i članove Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec (pdf)

Rezultati izbora Općinskog načelnika Općine Gornji Mihaljevec provedenih 16. svibnja 2021 (docx)

Rezultati izbora Općinskog načelnika Općine Gornji Mihaljevec provedenih 16. svibnja 2021 (pdf)

Rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec provedenih 16. svibnja 2021 (docx)

Rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec provedenih 16. svibnja 2021 (pdf)

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Gornji Mihaljevec(pdf)

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec (docx)

Pravovaljana kandidatura za izbor načelnika Općine Gornji Mihaljevec (docx)

Obavijest o važenju osobnih isprava za lokalne izbore

Obavijest vezano uz valjane potvrde iz kaznene evidencije koje su izdane isključivo u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima

Raspored dežurstva općinskog izbornog povjerenstva Općine gornji Mihaljevec za provođenje lokalnih izbora i izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Rešenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Gornji Mihaljevec

Objava biračima - nacionalne manjine

Objava biračima - opća

Poziv za javljanje u biračke odbore

Priopćenje o zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama na izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

->

Izbori za VMO

Konačni rezultati izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u Općini Gornji Mihaljevec (pdf)

Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u Općini Gornji Mihaljevec provedenih 16. svibnja 2021. godine

Financijski izvještaj IZ-IP-VMOOGM

Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (Obrazac: IZ-T-IP-VMOOGM)

Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe (Obrazac: IZ-MO-IP- VMOOGM)

Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (Obrazac: IZ-D-IP- VMOOGM)

Obvezatne upute broj VMOGM IV. – o dostavi financijskog izvještaja o financiranju izborne promidžbe u postupku izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Gornji Mihaljevec

Rješenje o imenovanju biračkog odbora za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gornji Mihaljevec

Rješenje po prigovoru Gorana Lovreca nositelja kandidacijske liste grupe birača Goran Lovrec, Robert Veselko i Davor Miklin  od 02. svibnja 2021. godine. (objavljeno 03.05.2021. u 23:19 sati)

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora

Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Općine Gornji Mjihaljevec

Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Općine Gornji Mihaljevec

Obavijest o važenju osobnih isprava za lokalne izbore

Obavijest vezano uz valjane potvrde iz kaznene evidencije koje su izdane isključivo u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima

Raspored dežurstva općinskog izbornog povjerenstva Općine gornji Mihaljevec za provođenje lokalnih izbora i izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Obvezne upute VMOGM-III, obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora članova Vijeća mjesnih odbora

# Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članova vijeća
# Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove 
# Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
# Izjava kandidata državljanina druge države članice Europske unije o osobnim podacima za kandidiranje za izbor članova mjesnih odbora
# Obavijest o otvaranju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe kandidacijske liste za izbor članova

Obvezne upute VMOGM-II, redoslijed izbornih radnji i tijeka rokova

Obvezne upute VMOGM-I, upute o radu biračkih odbora za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Objava biračima 

Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima stalnog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Gornji Mihaljevec za provođenje izbora za članova Vijeća mjesnih odbora

Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima Izbornih odbora za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbore

Poziv za javljanje u biračke odbore

Obvezatne upute broj M i obrasci za pripremu i provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora - imenovanja izbornih tijela i određivanje izbornih mjesta

Izmjene i dopune Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Gornji Mihaljevec

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Gornji Mihaljevec

Priopćenje o zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama na izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Gornji Mihaljevec  - za provedbu izbora članova Vijeća mjesnih odbora

Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gornji Mihaljevec